...ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Weblog ของ ครู "hall"ด้วยความยินดีค่ะ

วิธีระบบ

...มารู้จักกันหน่อยนะค่ะ...

.........(^-^) ... สวัสดีค่ะ...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อก ของครูฮอลล์ค่ะ
..............ตอนนี้ความรักของใครกำลังเป็นสีชมพู และใครอยากเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์สามารถแวะเข้ามาคุยและมาชมบล็อกกันได้นะค่ะ
.........ซึ่งครูฮอลล์ได้มีบทกลอนมาฝากให้อ่านกันนะค่ะ...

....................ความรัก...จำได้ว่าเป็นสีชมพู
......................ความรัก...รับรู้ด้วยหัวใจ
...................ความรัก...จะมีกี่แสนที่ยิ่งใหญ่
.................คาวมรัก...ได้ฟังเมื่อรัยก็ยังงดงาม
...................ความรัก...มักไม่ต้องมีคำถาม
...........ความรัก...ไม่ต้องใช้คำจำกัดความ...มาปะปน
......................แต่วันนี้ฉันก็แค่แพ้ทาง
..............*-*...............................*-*


slide show

โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยี

.......รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
*************************************

.......คำอธิบายรายวิชา (เนื้อหา)ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน

.......จุดประสงค์
.........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
.........1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้
.........2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้
.........3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาเนื้อหา

หน่วยที่ 1........เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู รายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยที่ 2........คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยที่ 3........อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น รายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยที่ 4........เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยที่ 5........ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม

ป.บัณฑิต2552

........ป.บัณฑิตวิชาชีพครูรุ่น12 ภาคเรียนที่ 1/2552 จำนวน 94 คน กำลังเรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นและการแสวงหาความรู้ตลอดระยะเวลาเรียนและรวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้กับงานประจำและชีวิตจริงของแต่ละคน
........การเรียนวิชานี้นักศึกษาต้องเตรียมตัวมาก่อนในบางเรื่อง ได้แก่ การสมัคร Gmail เพื่อการสมัครใช้งานในการสร้างเว็บบล็อก (weblog) เพราะนักศึกษาทุกคนต้องใช้เว้บบล็อกเป็นเครื่องสำคัญในการบันทึกข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนในวิชานี้ นอกจากนี้ยังรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ซึ่งผู้สอนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้เรียนได้ตลอดเวลา
........ดังนั้นผู้เรียนแต่ละคนต้องสร้างเว็บบล็อกของตนเอง ซึ่งในเว็บบล็อกต้องประกอบไปด้วยส่งต่อไปนี้

......1. การแนะนำเว็บบล็อก
......2. แผนการสอน
......3. เนื้อหาบทเรียนโดยย่อ ทุกบท
......4. การลิงค์เนื้อหาโดยละเอียดทุกบท
......5. การตกแต่งเว็บบล็อกด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้
............5.1 สไลด์
............5.2 ภาพเคลื่อนไหว
............5.3 นาฬิกา
............5.4 ตัวเลขนับจำนวนผู้เข้าชม
............5.5 การตกแต่งหัวเว็บบล็อกด้วย ภาพจากโฟโต้ช็อบ
.......6. การแสดงความคิดเห็นจากผู้ชมอย่างน้อย 3 ความคิดเห็น

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552

บัญญัติ 10 ประการ สำหรับวัยรุ่นที่พึงปฏิบัติต่อพ่อ แม่

.........พ่อ – แม่ เป็นผู้ให้กำเนิด ให้ชีวิต ฟูมฟักเลี้ยงดู อบรม สั่งสอนลูกให้เป็นคนดี ให้วิชาความรู้ การศึกษาเล่าเรียน เพื่อที่ลูกจะสามารถไปประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ พ่อ – แม่จึงเป็นปูชนียบุคคลที่สูงที่สุดในชีวิตของลูก ลองคิดดูซิว่า ถ้าเราเกิดมาแล้วไม่มีพ่อ- แม่ หรือพ่อ-แม่ตายจากเราไปตั้งแต่เรายังเล็กอยู่ เราจะรู้สึกอย่างไร ความรู้สึกที่กำพร้าพ่อ – แม่นั้นเป็นความรู้สึกที่แสนจะรันทดใจอย่างยิ่ง เราจะรู้สึกโดดเดี่ยว อ้างว้างเดียวดาย จะหันไปพึ่งใคร ปรึกษาใครก็ไม่เหมือนพ่อ – แม่ของเรา เห็นเพื่อนๆ เขามีพ่อ – แม่กันก็รู้สึกเศร้าใจ “ทำไมต้องเป็นเรานะ” คิดไปต่างๆ นานา น้อยใจในชะตาชีวิต
สำหรับผู้ที่โชคดีมีพ่อ – แม่ให้ความรัก ความอบอุ่น ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี ก็ไม่ควรประมาท โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน สักวันหนึ่งท่านก็ต้องจากเราไป ซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติ ทุกชีวิตต้องเป็นเช่นนี้ เวลาในโลกนี้จึงมีไม่มากและมีจำกัด ขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ จงทำตัวให้เป็นเด็กดี หมั่นศึกษาเล่าเรียน ไม่สร้างปัญหา เลือกคบเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตร ชักจูงไปในทางที่ดี ปรนนิบัติด้วยความกตัญญูรู้คุณ จึงจะขึ้นชื่อได้ว่าเป็น ลูกแก้ว เป็นลูกยอดกตัญญู แล้วเราจะรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อ–แม่
..........บัญญัติ 10 ประการ สำหรับลูกที่กำลังอยู่ในวัยรุ่นที่พึงปฏิบัติต่อพ่อ – แม่ เพื่อลดการขัดแย้ง สร้างความไว้วางใจจากพ่อ-แม่ และทำให้พ่อ-แม่มีความสุข
...........1. ถ้าต้องการให้พ่อ – แม่ให้อิสระภาพ ไม่ห้ามโน่น ห้ามนี่ ห้ามไป …..ห้ามทำ……ห้าม ไปหมด ก็ต้องพยายามทำตัวให้พ่อ – แม่ไว้วางใจและเชื่อใจว่าลูกจะไม่เถลไถลออกนอกลู่นอกทาง คบเพื่อนไม่ดี เช่น ถ้าอยากให้พ่อ – แม่อนุญาตให้ไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน ก็ต้องประพฤติตัวให้ดี กลับบ้านตรงเวลาตามที่ได้ตกลงกับพ่อ – แม่ไว้
...........2. ถ้าอยากเป็นตัวของตัวเอง คิดเอง ทำเอง พ่อ – แม่รับฟังและเห็นด้วย ก็ควรพูดด้วย เหตุและผล ด้วยวิธีการพูดที่นิ่มนวล ไม่ใช้อารมณ์เอะอะโวยวาย ตีโพยตีพาย หรือ พูดเท็จโกหกพ่อ- แม่
...........3. เมื่อต้องการให้พ่อ – แม่เข้าใจเรา เราต้องแสดงความรู้สึกของตนออกมาอย่างเปิดเผย จริงใจ กล้าสู้ความจริง กล้าขอคำปรึกษาจากพ่อ – แม่ อย่าเก็บงำปัญหา ความรู้สึกไว้ตามลำพังแต่ผู้เดียว
...........4. เด็กวัยรุ่นที่ดี ต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา หัดเข้าใจในความรู้สึกของพ่อ – แม่บ้าง ให้ลองคิดย้อนกลับไปว่าถ้าเราเป็นพ่อ – แม่เองแล้วมีลูกทำแบบนี้บ้าง เราจะรู้สึกอย่างไร?
...........5. เมื่อพ่อ – แม่พูดบ่นจู้จี้ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่บอกให้รู้ถึงความรู้สึก ความรัก ความห่วงใยของพ่อ –แม่ที่มีต่อลูกวัยรุ่นต้องพยายามเข้าใจ ยอมรับและไม่ถือโกรธ ไม่ทำตัวให้พ่อ–แม่ต้องเป็นห่วงเป็นใย กังวลใจ เช่น การคบเพื่อนที่ไม่ดี การเสพสิ่งเสพติดทั้งหลาย เมื่อพ่อ-แม่ผู้เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนตักเตือนก็ต้องเชื่อฟัง แล้วคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ใช่เอาแต่เถียงข้างๆ คูๆ ไร้เหตุผล
...........6. ถ้าต้องการให้พ่อ – แม่ปฏิบัติต่อเราอย่างเพื่อน เราต้องรู้จักเปิดเผย ไม่ปิดบังเมื่อมีปัญหาต้องระบาย เล่า หรือปรึกษาพ่อ – แม่ เหมือนกับที่เราไปปรึกษาเพื่อนของเรา
...........7. ยามใดที่เกิดปัญหาหรือผิดหวังจากเรื่องนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อน เรื่องการศึกษาเล่าเรียน เรื่องความรัก จงกลับไปหาพ่อ – แม่ เล่าระบายให้ท่านฟัง ตักและอ้อมแขนของท่านพร้อมที่จะโอบอุ้มให้ความรัก ความอบอุ่นเหมือนเช่นตอนที่เรายังเล็กๆ อยู่ คำพูด คำปลอบประโลมของท่านจะช่วยประคับประคองใจเราได้เป็นอย่างดี เราจะเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ หายว้าเหว่ รู้สึกว่ามีที่พึ่ง เกิดความมั่นใจและมีกำลังใจมากขึ้น เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้สำเร็จ
...........8. เมื่อพ่อ – แม่พูดสอน หรือตำหนิติเตียน ก็ควรนิ่งฟังอย่างตั้งใจ และยอมรับไม่ควรเถียงคอเป็นเอ็นเพราะจะไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ควรให้เวลาผ่านพ้นไป ต่างฝ่ายอารมณ์ดีขึ้นแล้วค่อยอธิบายถึงเหตุผลที่ต้องทำเช่นนั้น จะช่วยลดการขัดแย้งและและช่องว่าง ระหว่างวัยได้เป็นอย่างดี
...........9. ควรหาเวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกันกับพ่อ –แม่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นการดูทีวี ทำสวน ช่วยงานบ้าน เข้าครัวปรุงอาหาร หรือไปเที่ยวด้วยกัน เพราะกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้จะช่วยสานความสัมพันธ์ ทัศนคติที่ไม่ตรงกันให้เป็นไปในแนวเดียวกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น
...........10. จงแสดงความรัก ความเคารพ ความเอื้ออาทรต่อพ่อ – แม่บ้าง ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านไม่สบายก็ควรรินน้ำ เตรียมอาหาร จัดยาให้ท่าน เมื่อถึงวันสำคัญก็ควรแสดงความเคารพ ให้เกียรติท่าน สิ่งใดที่ทำเพื่อท่านได้ก็ควรทำ รวมทั้งการช่วยงานบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระของท่าน ท่านก็จะรักและเมตตาเราเพิ่มมากขึ้น
..........ถ้าวัยรุ่นทั้งหลายสามารถปฏิบัติตนได้ตามบัญญัติทั้ง 10 ประการ ที่กล่าวข้างต้นนี้ได้ ก็จะขึ้นชื่อว่าเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวที มีความเคารพพ่อ – แม่ ซึ่งเป็นเสมือนพระในบ้านที่ควรเคารพบูชาเป็นอันดับแรก ถือได้ว่าเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิต อันจะนำมาซึ่งความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นศิริมงคลมาสู่ตนเอง
..........โปรดอย่าลืมว่า…การทำบุญอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการทำบุญกับพระในบ้าน นั่นก็คือพ่อ-แม่ของเรานั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น